Ibland funderar jag över de mest ovidkommande ting. Igår satt jag i godan ro och läste Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv som är utgiven av Skolverket. En alldeles förtjusande skrift om flerspråkighet och undervisning. Förmodligen en text som går de flesta människor förbi, då det inte anses vara relevant, men som jag nördläste med stor behållning. Nästan alla mina elever på jobbet, har ett annat modersmål än svenska och då mina egna barn har ett ytterligare språk hemma, så tycker jag att just språkutveckling är mycket intressant. Jag har hört massor av olika infallsvinklar av ämnet under många år, men min egen hemmasnickrade syn på temat är busenkel: det kan aldrig vara fel att kunna fler än ett språk.

Det är ett simpelt sätt att se på saken och naturligtvis finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Det tar 1-2 år att lära sig ett språk ytligt, det vill säga kunna ta sig fram med sitt vardagsspråk i de vanligaste sysslorna i livet. Att kunna prata om väder, vind, skoskav och tandvärk. Därefter tar det 6-8 år att tillägna sig ett skolspråk, det vill säga det djup och terminologi som gör att vi kan tillägna oss ämneskunskaper. Det är tur att de flesta inte vet om det, för då hade förmodligen många givit upp innan de ens hade försökt att komma som flyktingar till ett land för att skaffa sina barn en bättre skolgång. Att ens komma på tanken att i vuxen ålder försöka skaffa sig en universitetsutbildning i ett annat land, än det som man själv var född och uppväxt i, hade inte varit och tänka på överhuvudtaget. Iallafall inte om man hade varit upplyst om detta.

Själv hade jag aldrig någonsin åkt till USA som utbytesstudent på universitetsnivå och då hade jag aldrig träffat maken och pappan till mina barn. Eftersom inte heller han har engelska som modersmål, så är det tur att han inte visste om att vi inte kunde rent hypotetiskt klara av att studera i USA, iallafall inte rent språkligt. Personligen hade jag inte bara kunskapsmässigt varit fattigare, om jag hade gått miste om mitt år i Santa Barbara, det hade jag åtminstone delvis kunnat reparera genom ytterligare ett år på universitetet i Sverige. Men jag hade helt klart missat en hel del andra erfarenheter som har genomsyrat mitt liv och som gör mig till den jag är. Dessutom hade jag aldrig lärt mig så bra engelska, som jag numera kan och det hade varit tråkigt eftersom många av mina vänner inte kan svenska och att det finns oerhört mycket rolig litteratur som aldrig blir översatt till mitt modersmål.

Ibland är det tur att man inte vet att man inte kan. När vi lär oss att gå, vet vi inte heller om att vi inte kan det, vi bara övar och faller och provar igen. Det samma gäller språket, som bebisar och barn lär vi oss ett ytspråk som vi sedan testar genom att öva. När jag igår, insåg hur mycket som jag inte kan, men som jag har gjort iallafall, så blir jag innerligt tacksam över min okunskap, samtidigt tycker jag att det var oerhört intressant att jag numera har fått ytterligare dimensioner i mina grubblerier kring språk. Jag kommer aldrig att kunna allt om språk- eller läsinlärning, men det gör inte att jag inte vill tillägna mig så mycket som möjligt i de ämnena. Jag tycker att det är oerhört berikande för mig både i min yrkesroll och på ett rent personligt plan. Att kunna sätta ord på känslor och händelser, att kunna tillägna sig text och tal är helt enkelt en fråga om kunskap och demokrati. Det handlar om rättigheter, skyldigheter och mod att våga.

Vi behöver verkligen att fler människor vågar utsätta sig för att våga göra saker som egentligen är omöjliga. Det är så samhället går framåt. Vi ska alla hjälpa till så att våra barn, ungdomar och medmänniskor får rätten till att bygga upp sitt språk och det tar tid, det är inget som man gör på en snabbkurs och ingen blir någonsin fullärd. Vi behöver visa överskott och stötta, nästa gång är det kanske du som är modig och provar något som du inte kan. Då är det du, som behöver hjälp för att överbygga oöverstigliga hinder. Jag hoppas att du gör det, för det är oerhört roligt att göra saker som man inte kan och spännande.

Annonser